Matouš Landa, Motoškola Kolín
+ 420 724 241 698

Autoškola motocykly - Kurzy pro získání řidičského oprávnění sk. AM,A1,A2,A

Tyto kurzy jsou určeny všem kteří chtějí získat řidičské oprávnění a řidičský průkaz na libovolnou skupinu motocyklů. Výuka a výcvik je prováděna dle zák. 247/2000sb. a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002sb. v platném znění.

Problematika novelizace vyhlášky 167/2002sb. v souvislosti s prováděním tzv. zvláštních jízdních úkonů na cvičné ploše:
 K 1.11.2015 byla novelizována vyhl. 167/2002sb. která mj. Upravuje způsob provádění výcviku a závěrečných zkoušek v autoškolách. Touto novelizací jsou velmi přesně obrazově vymezeny tzv. zvláštní jízdní úkony (slalom, osmička brzdění, vyhýbání apod.). V souvislosti s touto novelou byly tyto úkony presentovány jako velká novinka a vznikla relativně horlivá diskuse a obava z jejich provádění. Skutečnost je taková, že naprostá většina těchto úkonů ve vyhlášce byla stanovena již od r. 2006 pouze však v textové podobě. Situace v praxi byla až do r. 2015 taková, že převážná většina autoškol i zkušebních komisařů tyto úkony při výcviku a při zkouškách neprováděli a nemají s nimi téměř žádné zkušenosti. Pro nás se o žádnou novinku nejedná jelikož tyto úkony s žadateli provádíme již desátým rokem!!! Od r. 2009 všichni žadatelé naší autoškoly prošli i zkouškou z ovládání motocyklu na cvičné ploše a zmíněné jízdní úkony při ní prováděli. Přestože jsou novým zněním vyhlášky nastaveny tyto úkony relativně přísně, nemusíte se bát že byste je po pár hodinách výcviku nezvládli. S metodikou nácviku těchto úkonů máme mnohaleté zkušenosti a víme jak Vás to efektivně naučit.


Od r. 2016 rovněž platí novela zák. 247/2000sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, kde oproti dosavadní praxi došlo k podstatným změnám v provádění výcviku a zkoušek na motocyklech. V rámci části výcviku a při zkoušce jede žadatel na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař jej následují na doprovodném motocyklu resp. v doprovodném automobilu.

Výňatek ze zákona 247/2000sb.

㤠29a
Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.“

㤠43 odstavec (6)
U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM,A1,A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízení ani dvojím zařízením umožňující ovládání spojky a provozní brzdy a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňující komunikaci s žákem, při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.“

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem je zřejmé, že na žadatele budou kladeny mnohem vyšší nároky oproti dosavadní praxi. Zejména vzhledem k samostatnému řízení motocyklu a k vlastní odpovědnosti. Učitel autoškoly nemůže nést odpovědnost za žadatele který jede na motocyklu samostatně a při neuposlechnutí jeho pokynů nebo při nezvládnutí vozidla či dopravní situace havaruje!!! Předpokladem k připuštění žadatele k samostatné jízdě je nezbytné předchozí absolvování výuky, zejména znalost zákona 361/2000sb. a prokázání jeho znalosti, a dále zvládnutí jistého a samostatného ovládání motocyklu na cvičné ploše i v provozu za přítomnosti učitele. Nedokážeme garantovat, že to každý žadatel zvládne již během minimálního předepsaného počtu výcvikových hodin. Je třeba brát v úvahu, že výcvik v řízení motorového vozidla je velice individuální záležitost a každý žadatel potřebuje k jistému zvládání řízení motocyklu rozdílný počet výcvikových hodin. Někteří šikovní žadatelé jsou schopni absolvovat zkoušku již po absolvování stanoveného minimálního počtu výcvikových hodin. Při rozšíření skupin tzv. doplňkovou zkouškou sice není předepsaný minimální počet hodin. Po mnohaletých zkušenostech však k úspěšnému zvládnutí zkoušky doporučujeme výcvik v rozsahu alespoň čtyř hodin.

Výcvik je rozdělen na tři etapy a každá má předepsaný počet hodin.

V I. etapě probíhá výcvik na cvičišti a v mírném provozu – žadatel musí zvládnout samostatnou jízdu na cvičišti a jízdu s učitelem v mírném provozu mimo obec. Zákon sice nařizuje pouze jednu povinnou hodinu na cvičišti, ale to obvykle pro zvládnutí motocyklu začátečníkovi nestačí. V rámci minimálního povinného výcviku přidáváme v I. etapě minimálně jednu hodinu výcviku na cvičišti v základní ceně kurzu.

Ve II. etapě probíhá výcvik v běžném provozu v obcích i mimo obce. U prvožadatelů zpravidla probíhá výcvik za přítomnosti učitele na výcvikovém motocyklu. Při rozšiřování řo je po splnění podmínek již možná samostatná jízda žadatele.

Ve III. etapě probíhá výcvik v běžném provozu a během III. etapy už jede obvykle žadatel na motocyklu samostatně. Na konci III. etatpy probíhá min. jednu hodinu nácvik řešení krizových situací na cvičné ploše (vyhýbání, nouzové brzdění), zvládnutí těchto úkonů je podmínkou pro připuštění k závěrečné zkoušce.

Minimální počet výcvikových hodin záleží na druhu výcviku.

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Skupina
Řidičského
Oprávnění

PV-ŘV

PV-ÚV

PV-ZP

Celkem

I. etapa

II. etapa

III. etapa

AC

MP

SP

SP

AM

1

2

5

5

1

4

18

A1, (A2)

1

2

5

5

1

4

18

A

1

2

5

5

1

4

18

 

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

Skupina
řidičského
oprávnění

PV-ŘV

PV-ÚV

PV-ZP

Celkem

I. etapa

II. etapa

III. etapa

celk.jízd.

AC

MP

SP

SP

RA1/A, A2(+B)

7

0

2

2

3

1

2

10

RB/A1, A2, A

13

1

2

5

5

1

2

16

Vysvětlivky
PV-ŘV praktický výcvik v řízení vozidla
AC autocvičiště
MP minimální provoz
SP střední provoz
PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
PV-ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy

Praktický výcvik je prováděn pod dohledem klidného a zkušeného učitele na schválených výcvikových motocyklech. Maximální doba výcviku jsou dvě vyučovací hodiny denně, jedenkrát během 3. etepapy může být prodloužen na čtyři vyučovací hodiny. Vyučovací hodina = 45 min. Termíny výcviku jsou domluveny dle časových možností žáka. Výcvik začíná vždy na cvičišti a po zvládnutí základních jízdních úkonů pokračuje v silničním provozu. Jako jedna z mála autoškol už mnoho let používáme kvalitní mobilní bezdrátový intercom který je před jízdou jednoduše nasazen na žákovu helmu. Odpadá tak problém s komunikací aniž by žák musel používat "erární" helmu s vestavěným komunikačním zařízením. Použití bezdrátového intercomu je nezbytné aby žadatel mohl jezdit na motocyklu samostatně a mohl tak lépe a snadněji získat potřebné dovednosti v ovládání motocyklu. Pouze tímto způsobem je možné zajistit kvalitní výcvik. Při výcviku klademe důraz nejen na zvládnutí správného ovládaní motocyklu a bezpečné jízdy, na řešení různých dopravních situací, ale i na prohloubení teoretických znalostí pravidel provozu a dodržování zásad bezpečné jízdy přímo v praxi. Součástí výcviku je také základní praktická údržba, praktická část zdravotní přípravy a praktický nácvik řešení krizových situací.

Výuka teorie je prováděna v učebně autoškoly cca 2x týdně v odpoledních hodinách. K výuce jsou využívány tištěné učebnice a testy, interaktivní výukové programy a testy na PC, videoprogramy, modely a další pomůcky.

Předměty výuky jsou:
- pravidla provozu na pozemních komunikacích
- nauka o ovládání konstrukci a údržbě vozidla
- teorie řízení a základy bezpečné jízdy
- zdravotní příprava


Matouš Landa, Motoškola Kolín
Nová 143, Kolín Sendražice, 280 02
e-mail: info@motoskola-landa.cz
Copyright © 2024 by Matouš Landa, Motoškola Kolín | realizace Regional | Administrace